Mijn huis verkopen. Hoe werkt dat?

Op basis van onderstaande stappen zal RBM u begeleiden bij het verkopen van uw woning.

Stap 1: waardebepaling
Op uw verzoek komt de RBM makelaar bij u thuis om uw woning samen met u te bekijken en tijdens dit gesprek heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en alle eventuele bijzonderheden van uw woning te noemen. De makelaar zal de werkwijze van RBM uitleggen bij eventuele verkoop van de woning. Tot slot zal de makelaar u mondeling zijn waardeoordeel over de woning geven.

Stap 2: opname woning
Indien u besluit om uw woning middels de diensten van RBM te willen verkopen, volgt er een tweede bezoek. Tijdens dit bezoek worden veel papieren zaken geregeld. Tevens zal hij met u de opdracht tot dienstverlening doornemen, de lijst van roerende zaken en een vragenlijst. Tijdens de opname zal de makelaar uw gehele woning fotograferen t.b.v. de verkoopbrochure. Samen met u wordt de te hanteren vraagprijs bepaald, dit in relatie met de eerder afgegeven mondelinge waardebepaling

Stap 3: presentatie van uw woning
Voordat uw woning op RBMwonen.nl, VBO en Funda geplaatst wordt, ontvangt u vooraf de concept verkoopbrochure met de door de makelaar gemaakte foto’s en verkoopteksten. Nadat u akkoord bent zullen wij uw woning op perfecte wijze presenteren op bovengenoemde sites. Tevens zal in overleg met u een Te koop bord geplaatst worden.

Stap 4: bezichtigingen & biedingen
Geïnteresseerden in uw woning melden zich telefonisch, via RBMwonen.nl, VBO of Funda. Uiteraard stellen wij u hiervan direct op de hoogte. In overleg met geïnteresseerde en u zal een bezichtigingtijdstip gepland worden. De bezichtiging wordt uitgevoerd door de makelaar van RBM. Indien deze bezichtiging leidt tot het uitbrengen van een bod zal de makelaar u dit melden en adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Stap 5: uw woning verkocht
Zodra er overeenstemming is bereikt over de prijs, datum van oplevering en aanvullende voorwaarden, is het van belang dat dit zo snel mogelijk schriftelijk wordt vastgelegd. RBM zal z.s.m. de koopovereenkomst opstellen en door zowel u als de koper laten ondertekenen. Daarna zal RBM de eventuele termijnen van ontbindende voorwaarden voor u agenderen en bewaken.

Stap 6: overdracht van uw woning
De daadwerkelijke overdracht van uw woning zal op het in de koopakte opgenomen tijdstip plaatsvinden bij de veelal door koper bepaalde notaris. Voorafgaand vindt de inspectie plaats. RBM zal afspraken maken met alle betrokken partijen en zowel de inspectie als de notariële overdracht voor u begeleiden.

Stap 7: advisering na de verkoop
Meestal zijn alle betrokken partijen tevreden en gaat ieder zijn weg. Het kan echter gebeuren dat de kopers van uw voormalige woning u nog benaderen met vragen, opmerkingen of zelfs claims. RBM vindt de begeleiding van haar opdrachtgevers ook na het verkooptraject belangrijk. Komt u er met de koper niet uit vraag RBM dan gerust om advies. Ook na de verkoop staat RBM voor u klaar!