SCVM Register

De Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs werd op 18 september 2001 opgericht, na afschaffing van de beëdiging van makelaars en taxateurs. Door inschrijving van gecertificeerde makelaars en taxateurs in een gezamenlijk register maakt het voor zowel de consument als de geldverstrekkende instanties eenvoudig te controleren welke makelaars en taxateurs aan de strenge kwaliteitseisen voldoen.

DNV-certificaat

De onafhankelijke Stichting Certificering voor Makelaars en taxateurs registreert slechts die makelaars en taxateurs die beschikken over het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.

Hoogste erkenning

De strenge eisen hebben er toe geleid dat de certificeringsregeling voor makelaars/taxateurs van DNV voor zowel Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed als Agrarisch Vastgoed zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Een unicum: de hoogste erkenning die een certificeringsregeling ten deel kan vallen is als enige in Nederland aan het DNV-schema toegekend.

Om ingeschreven te kunnen worden in het SCVM register, dient men in het bezit te zijn van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan staat het Tuchtcollege Makelaardij Nederland tot uw beschikking. Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een dergelijk klachtenloket.

Kwaliteit

Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).
De registratie in het SCVM-Register is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen dient de SCVM-makelaar/taxateur zijn kennis en kunde altijd op peil te houden door het volgen van Permanente Educatie. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van de SCVM-makelaar/taxateur. De Waarborg-commissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject.