NWWI

Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekendheid zijn, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang. Een gevalideerd NWWI rapport zorgt hiervoor.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, woningcorporaties, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, betrouwbare en zo objectief mogelijke woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Valideren

Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is een gevalideerd taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van een hypotheek.

Het belang van een goed taxatierapport

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken is bepaald dat één van de pijlers (de zogenoemde loan to value) waarop de maximale financiering van een woning wordt berekend als basis de Marktwaarde heeft. Deze Marktwaarde vindt u terug in het taxatierapport die door een bij het NWWI aangesloten taxateur is opgesteld.

Kwaliteit

Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Het NWWI is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG) erkend als validatie-instituut en door DNV ISO 9001:2008 gecertificeerd volgens de normen zoals deze door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) zijn opgesteld. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Hoe werkt het?

De taxateur werkt binnen een vooraf vastgesteld werkgebied. U kunt zelf bepalen, na de keuze van de geldverstrekker, welke taxateur de opdracht mag uitvoeren. Na acceptatie van de opdracht maakt de taxateur het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Hij onderbouwt volgens strenge richtlijnen zijn waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. U ontvangt, na de digitale ondertekening door de taxateur, het taxatierapport volledig automatisch via e-mail.