RBMwonen is ook te vinden op Facebook.

Zelhem

Geplaatst in Zelhem

Informatie over de oorsprong van Zelhem staat in een schenkingsoorkonde uit het jaar 801 na Christus. Hierin komt de naam Saleheim (wat huis (heim) met een zaal zou betekenen) voor als plaats waar evangelieprediker St. Ludgerus een kapel stichtte, gewijd aan St. Lambertus. Tussen 1450 en 1500 kreeg de kerk als Lambertikerk zijn huidige vorm.

Hoewel tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest, werd ze meteen weer opgebouwd en zo vormt de kerk nog steeds het middelpunt van Zelhem. Ze ligt aan de markt die in vroegere tijden een soort brink vormde. 


In 1829 telde de gemeente Zelhem ruim 2.800 inwoners; een eeuw later waren het er bijna 5.800. In die tijd kende het dorp Zelhem maar enkele straten: de Markt, de Smidsstraat, de Koestraat, de Stationsstraat, de Palmberg en het Weversstraatje. De Koestraat is nu de Burgemeester Rijpstrastraat. Aan de lange zijden stonden de woningen van de neringdoenden en de ambachtslieden, zoals de kruidenier, de smid en de bakker. Ook woonden er de gegoede burgers. Bijna alle dorpsbewoners hielden vroeger vee: een koe, enkele geiten en wat varkens. De koeien gingen 's morgens na het melken naar de Meene door de Koestraat en werden 's avonds voor het melken weer opgehaald.Aan het begin van de 20e eeuw bestond Zelhem nog voor bijna de helft uit onontgonnen heide- en veengronden. De afgelopen 100 jaar is dat in een snel tempo veranderd, maar er is een grens bereikt in het bebouwen van het buitengebied. Waar de gronden niet meer worden gebruikt voor het uitoefenen van landbouw en veeteelt, komt steeds meer zgn. nieuwe natuur.Tegen het eind van de twintigste eeuw telde de gemeente Zelhem ruim 11.000 inwoners. De belangrijkste groei vond plaats na de Tweede Wereldoorlog. Nieuwe woonwijken werden gebouwd, bestaande bedrijven uitgebreid, nieuwe fabrieken gesticht en vakantieparken aangelegd. 


De gemeente Zelhem telde naast de kernen Zelhem en Halle, de buurtschappen: Halle-Heide, Halle-Nijman, Heidenhoek, Meene, Oosterwijk, Velswijk, Wassinkbrink, Wittebrink en Wolfersveen.