RBMwonen is ook te vinden op Facebook.

Wichmond & Vierakker

Geplaatst in Wichmond

In de beide woonkernen van Wichmond en Vierakker bestaat er een bloeiend buurt- en verenigingsleven. En oude tradities zoals het jaarlijkse vogelschieten en het naoberschap worden er nog volop in ere gehouden. Op 26 januari 2005 werd Dorpsbelang Wichmond-Vierakker opgericht. Doel is om de belangen van de lokale gemeenschap binnen de nieuwe plattelandsgemeente Bronckhorst goed te kunnen behartigen.Wichmond werd al in 794 als Withmundi genoemd in een schenkingsakte. Die werd opgemaakt toen priester-missionaris Liudger een stuk land kreeg van graaf Wrachar om er een kerk te stichten. Dat maakt Wichmond tot het oudste kerkdorp van de Graafschap. En daarmee is ook de afbeelding van Sint Ludgerus in het wapenschild verklaard. Wichmond bleef lange tijd een vrij onbeduidend buurtschap. Het bloeide op toen er in 1855 een Nederlands hervormde kerk werd gebouwd met een pastorie en een kostershuis. Langs de dorpsstraat ontwikkelde zich een gemeenschap met hoofdzakelijk kleine middenstanders.


In de directe omgeving van de adellijke havezate ’t Huis Vieracker ontstond geleidelijk aan Vierakker met onder meer ’t Olde Spieker, de boerenherberg De Vlieg, windmolen De Vlijt, winkels, een bakkerij en een openbare lagere school. Tussen 1869 en 1870 werd de rooms-katholieke Sint Willibrorduskerk gebouwd. Ook hier met een pastorie en een kosterswoning.Vierakker telde in 1810 404 inwoners; Wichmond 291. Het bevolkingsaantal van beide kernen is de afgelopen 195 jaar met 43,61% gegroeid. Mogelijk ligt het reële groeicijfer nog iets hoger omdat de grenzen die in 1810 werden gehanteerd niet geheel overeenkomen met de grenzen zoals die per januari 2005 gelden. De kom van Wichmond en het aangrenzende deel van Vierakker heeft sinds de Tweede Wereldoorlog een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. In de kern van Vierakker is relatief weinig nieuwbouw gepleegd.

Wichmond en Vierakker hebben in de loop der tijd veel kleine middenstand - met name in de vorm van winkels - verloren. Toch is er nog altijd een relatief groot aantal kleine zelfstandigen. Ook als men het sterk afnemende aantal agrarische ondernemers niet meetelt. Naast horeca en toerisme is er onder andere bedrijvigheid in de dienstverlenende sector en is er een aantal ambachtelijke ondernemers werkzaam.