RBMwonen is ook te vinden op Facebook.

Vorden

Geplaatst in Vorden

De naam Vorden komt in 1121 voor het eerst in de geschriften voor en is afgeleid van het woord 'voorde'. Dit is een doorwaadbare plaats in een beek of rivier, in dit geval de Vordense beek. Kruisingen van wegen en beken waren belangrijke punten en vaak verrees daar een versterkte nederzetting.

In Vorden was dat het gelijknamige kasteel Vorden. Onder bescherming van de kasteelheer vestigden zich boeren en later handwerkslieden.

Van oudsher is Vorden vooral een landbouwdorp. Begin 1900 stonden er nog boerderijen in de kom van het dorp. Het dorp ligt aan de voet van een uitgestrekte bouwenk. De akkerbouw vond plaats op deze enk. In de wat lager gelegen gebieden, langs de beken, lagen de weilanden. Door verbetering van de infrastructuur eind 19e-, begin 20e eeuw begon het agrarische karakter van het dorp te veranderen. Er kwam industrie en een bloeiende middenstand. Ondanks de vaak ingrijpende veranderingen zijn dorp en landschap in harmonie gebleven.De grootste attractie vormen de negen kastelen, waarlangs een landelijk bekende fietsroute is uitgezet. Jaarlijks maken duizenden fietsers en wandelaars deze kastelentocht.De gemeente Vorden telde naast de kernen: Vorden, Kranenburg en Wichmond, de buurtschappen: Delden, Linde, Mossel, Veldwijk, Vierakker en Wildenborch.