RBMwonen is ook te vinden op Facebook.

Steenderen

Geplaatst in Dorpskernen, Steenderen

De namen Steenderen en Bronkhorst worden voor het eerst genoemd rond het jaar 1000. Het dorp Steenderen ontstond op een oeverwal van de IJssel en is gelegen in een uitgestrekt weidegebied. Dat het water het gebied nog wel eens teisterde, is te zien aan de oude boerderijen, die op hoogten, een soort terpen zijn gebouwd.

In 1782 was er een grote brand in het dorp door een blikseminslag in de kerktoren. De kerk, de school, het meestershuis en twintig andere huizen brandden af. Steenderen heeft ook veel te lijden gehad van de Tachtigjarige Oorlog. Boeren werden verjaagd van het platteland, dat vervolgens verschillende jaren nagenoeg onbewoond bleef.Door modernisering, sanering en ruilverkaveling is de werkgelegenheid in de agrarische sector, sterk gedaald. De industrie nam toe. 
In 1898 werd op boereninitiatief een zuivelfabriek gesticht die is uitgegroeid tot een sterk expanderende kaasfabriek van Frico Cheese. AVIKO (Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken) ontstond eind zestiger jaren van de vorige eeuw in Keppel toen een dertigtal agrariërs uit de omgeving een aardappelverwerkende industrie stichtten. Later werd het hoofdkantoor verplaatst naar Steenderen. 


De gemeente Steenderen bestond uit de dorpen Steenderen, Baak, Olburgen, Toldijk, stadje Bronkhorst en buurtschap Rha.