RBMwonen is ook te vinden op Facebook.

Halle

Geplaatst in Halle

Het dorp Halle met de twee kleinere kernen Halle-Heide en Halle-Nijman telt samen met het buitengebieden iets meer dan 2.300 inwoners, waarvan er circa 700 in de dorpskern zelf wonen. Halle ligt ongeveer vijf kilometer oostelijk van Zelhem en heeft een groot agrarisch buitengebied met daarin veel natuurschoon met wandel- en fietsroutes. Er zijn diverse nieuwe landgoederen gesticht de laatste jaren met veelal fraaie hoofdbebouwing welke op eigentijdse wijze zijn ingepast binnen het landschap.

Het noordelijke deel van het dorp ligt op de Halse Rug, een in de ijstijd ontstane glooiing in het landschap, die in vorige eeuwen kunstmatig verder werd verhoogd. Zo ontstond er een lange dekzandrug van circa 16 kilometer. Over deze rug loopt een historische weg, de Romienendiek. De natuurwaarde van de Halse Rug staat centraal in het door de -voorheen- gemeente Zelhem ontworpen Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Halle-Heide ligt ten noordoosten van Halle en dankt haar naam aan de heidevelden, die hier vroeger waren. Halle-Nijman ligt ten zuidwesten van Halle. Veel wegen in het buitengebied van Halle waren vroeger dijken, die het lage land doorkruisten. Halle heeft een rijk sociaal leven, getuige de vele verenigingen, twee kerken, diverse drukbezochte horecagelegenheden en de jaarlijkse evenementen.

Rond 1900 waren in het dorp Halle elf huizen te vinden, vanaf Zelhem links de smederij van Wentink, bakker Leerink, bakker Lovink, waarin tevens het postkantoortje vond, daarnaast woonde postbode Hofs. In de verte was de molen van Coops zichtbaar. Café Nijhof, de pastorie en de Nederlands Hervormde kerk vormden de kern van Halle. De huidige dorpsschool aan de Dorpsstraat heeft circa 140 leerlingen. Verder zijn er nog diverse winkels en ambachtsbedrijven te vinden.