RBMwonen is ook te vinden op Facebook.

Drempt

Geplaatst in Drempt

Drempt bestaat uit twee kerkdorpen. Het Nederlands-Hervormde kerkdorp Voor-Drempt en het Rooms-Katholieke dorp Achter-Drempt. Voor-Drempt is ontstaan uit een lint van boerderijen langs de Kerkstraat.

De kerk, liggend op een voormalige oeverwal aan de weg tussen Doesburg en Doetinchem, vormt nog steeds de beëindiging van het lint. De oude kern wordt grotendeels omgeven door landelijk gebied, maar recent is aan de zuidzijde nieuwbouw gekomen. Achter-Drempt is ontstaan uit niet meer dan een kerk en een school in het buitengebied. Langs de Zomerweg ontstond een lint van boerderijen en arbeiderswoningen. De RK-kerk is een markant gebouw tussen de relatief kleinschalige, voornamelijk woonbebouwing. 


Buurtschap Eldrik is een hoger gelegen gebied tussen Laag-Keppel en Angerlo dat voornamelijk bestaat uit grasland en landbouwgrond.